09126725681

ابزار استون Tools stone مرکزپخش انواع تیغه اره الماسه

دیسکهای گرانیت بر(صفحات گرانیت بر درسایزهای مختلف : صفحه گرانیت برمینی 11/5سانتی -صفحه  گرانیت بر15-سانتی صفحه گرانیت بر18سانتی-صفحه گرانیت بر23سانتی ودیسکهای دستگاه آب بردرسایزهای مختلف :صفحه گرانیت بر 25سانتی-صفحه گرانیت بر30سانتی-صفحه گرانیت بر35سانتی -صفحه گرانیت بر40سانتی وصفحه گرانیت بر درسایزهای 50سانتی -60 سانتی و...

انواع دیسک سرامیک بردرسایزهای مختلف 11/5سانتی -صفحه سرامیک بر 15سانتی-صفحه سرامیک بر18سانتی-صفحه سرامیک بر20سانتی-صفحه سرامیک بر23سانتی -صفحه سرامیک بر25سانتی -صفحه سرامیک بر30سانتی-صفحه سرامیک بر 35سانتی و...

دیسکهای معمولی بر (دیسک تراورتن بر)ودیسک مرمریت بر(صفحه ماربل بر)درسایزهای مختلف :دیسکهای معمولی بر(صفحه تراورتن بر ) ودیسک مرمریت بر (صفحه ماربل بر)درسایزهای 25سانتی دیسک مرمریت بر (صفحه ماربل بر)ودیسک معمولی بر (صفحه تراورتن بر)30سانتی -دیسک معمولی بر (صفحه تراورتن بر)ودیسک مرمریت بر(صفحه ماربل بر) 35سانتی و40 سانتی و...

دیسکهای آسفالت بر-آجربر -بتن بر و.... در اندازهای : دیسکهای آسفالت بر(صفحه بتن بر ودیسک آجر بر) 35 سانتی دیسکهای آجربر بتن بر صفحه آسفالت بر 45 سانتی و ....

دیسکهای مخصوص برش بتن مسلح  ، دیسکهای مخصوص سنگهای ورقه ای ومالون  ، تیغه اره آتشی -آب صابونی- صفحه چوب بر -صفحه ام دی اف بر -صفحه آلومینیوم برو...

انواع ساب الماسه -ابزارزن -پله پخ کن -بتن ساب و...(ابزارزن -بتن ساب -پله پخ کن 12/5سانتی )(ابزارزن -بتن ساب -پله پخ کن 18سانتی)

انواع صفحه برش فیبری (برش آهن -برش سنگ -ساب سنگ و آهن -استیل بر -پروفیل برو...) برندها و مارکهای مختلف برش آهن برش سنگ ساب آهن -ساب سنگ - استیل بر 18سانتی واستیل بر 11/5سانتی وصفحه پروفیل بر 35سانتی صفحه پروفیل بر 30سانتی و.....

صفحه سمباده سنگ وآهن دیسکی وصفحه سمباده پشت کرکی و...در سایزهای مختلف (سمباده دیسکی وکرکی 18سانتی سنگ و آهن و...-صفحه سمباده دیسکی وکرکی سنگ وآهن11/5سانتی و...)