دیسک آسفالت بر(آجر بر-بتن بر)

دیسکهای آسفالت بر -دیسکهای آجر بر- دیسکهای بتن برو دیسکهای بتن مسلح بر در سایزها واندازه های مختلف وباکیفیت وقیمت مناسب

دیسکهای آسفالت بر شامل:

صفحه آسفالت بر 35سانتی -صفحه آسفالت بر 40سانتی -صفحه آسفالت بر 45 سانتی- صفحه آسفالت بر و صفحه آسفالت بر 60سانتی

دیسکهای آجر بر شامل:

صفحه آجربر 23سانتی -صفحه آجربر 25سانتی -صفحه آجربر 30سانتی -صفحه آجربر 35سانتی -صفحه آجربر 40سانتی -صفحه آجربر 45 سانتی- صفحه آجر بر 50سانتی وصفحه آجربر 60سانتی

دیسکهای بتن بر شامل:

صفحه بتن بر 23سانتی -صفحه بتن بر 25سانتی -صفحه بتن بر 30 سانتی- صفحه بتن بر 35 سانتی -صفحه بتن بر 40سانتی -صفحه بتن بر 45 سانتی -صفحه بتن بر 50 سانتی وصفحه بتن بر 60سانتی

1مجموع 12 محصول
1مجموع 12 محصول

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر