09126725681

ديسكهاي گرانيت بر سديما CEDIMA

10 / 10
از 1 کاربر

ديسكهاي گرانيت برسديما CEDIMA در سايزها واندازه هاي گوناگون براي برش انواع سنگهاي گرانيت ،سنگهاي ورقه اي ومالون

صفحه سنگ گرانیت بر11.5سانتی مینی سدیما-صفحه سنگ گرانیت بر 12.5سانتی سدیما-صفحه سنگ گرانیت بر 15سانتی سدیما-صفحه سنگ گرانیت بر 18سانتی سدیما-صفحه سنگ گرانیت بر 23سانتی سدیما-صفحه گرانیت بر 25سانتی سدیما -صفحه گرانیت بر 30سانتی سدیما-صفحه گرانیت بر35سانتی سدیما-صفحه گرانیت بر 40سانتی سدیما-صفحه گرانیت بر 50سانتی سدیما-صفحه گرانیت بر 60سانتی سدیماو...

دیسکهای گرانیت بر بیصدا سدیما شامل:
 صفحه 25سانتی گرانیت بر سدیما بیصدا-صفحه 30سانتی گرانیت برسدیما بیصدا-صفحه گرانیت بر 35سانتی سدیما بیصدا-صفحه گرانیت بر 40سانتی سدیما بیصدا

1مجموع 10 محصول
1مجموع 10 محصول
ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :