09126725681

ديسكهاي گرانيت بر آسرون ASRON

10 / 10
از 1 کاربر

ديسكهاي گرانيت بر آسرون ASRON درسايزهاي مختلف مخصوص برش سنگ گرانيت شامل 

صفحه گرانيت بر ١١.٥ سانتي آسرون،صفحه گرانيت بر ١٥سانتي آسرون،صفحه گرانيت بر ١٨سانتي آسرون ،صفحه گرانيت بر ٢٣سانتي آسرون براي سنگ فرز دستي 

وهمچنين صفحه گرانيت بر ٢٥سانتي آسرون آسرون ،صفحه گرانيت بر ٣٠سانتي آسرون ، صفحه گرانيت بر ٣٥سانتي آسرون ، صفحه گرانيت بر ٤٠سانتي آسرون ، صفحه گرانيت بر ٥٠سانتي آسرون ،صفحه گرانيت بر ٦٠سانتي آسرون بمنظور استفاده دستگاههاي ميزي آب بر

1مجموع 8 محصول
1مجموع 8 محصول
ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :