ابزار الماسه شامل ابزارهایست که بمنظور ساب برش سنگهای مختلف استفاده میشود

ازآنجایی که برشها تحت عنوان تیغه اره الماسه SAW DIAMOND BLADE در بخشهای دیگر

این قسمت مختص سابهای الماسه میباشد که شامل ابزار زن -ساب سنگ -ساب بتن(بتن

ساب)و الکتروپلیتها درسایزهای مختلف که بمنظور ساب وهم برش سنگ استفاده میشود

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :