صفحه برش فیبری

صفحه سنگ برش فیبری شامل صفحه سنگبر صفحه آهنگری صفحه ساب سنگ وآهن صفحه استیل بر و صفحه پروفیل بر و.....که دارای ساختار فیبری بوده و بروی دستگاه فرز سنگبری و آهنگری ودستگاه پروفیل بر مورد استفاده میباشد .

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :